Как да разчитаме езика на тялото

Публикувано от на в Интересно
  • Размер на шрифта: Голям Малък
  • Прочитa: 7516
  • 0 коментара
  • Печат

Ежедневно минаваме през редица ситуации, общуваме с много и различни хора. Има твърдения, че при комуникация хората изразяват 80% от информацията, която искат да предадат, чрез езика на тялото и едва 7% чрез реално изказаните думи. Останалите 13% се отнасят за тона, с който говорим.

Ето защо жестовете и мимиките, които правим волно или неволно, също както и позите които заемаме, биха могли да издадат доста голяма част от характера ни, отношението ни към дадена ситуация, настроението ни или дори чувствата ни.

Разбира се човек не може да контролира изцяло сигналите, които подава тялото му чрез невербалната комуникация, но би било от полза да разберем малко повече за тях и тяхното значение. По този начин бихме могли да ги използваме в наша полза и да ги превърнем в едно от най – силните си оръжия, когато искаме да направим добро впечатление.

Нека започнем с лицето и мимиките, които правим. Със сигурност сте чували израза „очите са прозорец към душата”. Действително очите и погледа издават до голяма степен емоциите ни, както и това дали в момента говорим истина или всичко е плод на нашето въображение, или казано с други думи лъжа.

За да разберем дали това, което събеседника ни разказва е действително или измислици всичко, което трябва да направим е да забележим движението на очите му по време на паузите, които прави, докато говори.

Ако направлението, в което се движат е надясно (независимо дали е нагоре и надясно, надолу и надясно или надясно по хоризонталата), тогава не трябва да се доверяваме. И обратно – движение на ляво означава, че човека, с който комуникираме в момента, казва истината. При хора, които пишат с лявата ръка е възможно посоките да са разменени. Тоест при лъжа да има движение на ляво и обратно – движение на дясно, когато казва истина.

Още нещо, което издават очите и по – конкретно зениците, това е отношението ни към даден човек, ситуация, предмет или нещо друго. Свитите зеници подсказват, че в момента изпитваме неодобрение, докато, когато одобряваме нещо, зениците леко се разширяват. Разширените зеници обаче биха могли да бъдат знак и за други емоции, като например ярост, гняв, уплаха или дори желание за секс.

Гримасите на лицето са лесно разпознаваеми, и доста ясно отразяват емоцията, която в момента изпитваме. Ето защо няма да се спираме на тях много подробно. Всеки знае, че широката усмивка е признак на щастие, повдигнати вежди придружени с усмивка – готовност за подчинение, поглед надолу и леко притворени очи – срам и т.н. Нещо, което е по – интересно е, че когато не сме искрени и открити се появява известна асиметрия между двете половини на лицето ни. Това обаче се случва за секунди и е трудно доловимо.

Постоянното нервно хапане на устните би могло да е знак за тревога, някакво раздразнение, нестабилност или несигурност.

Следва да обърнем внимание на позите, които заемаме. Нещо, което мен силно ме заинтригува, това е, че посоката, в която гледат торса и краката на човек издават обекта на неговия интерес. Дори когато лицето и главата са обърнати в друга посока или гледаме и разговаряме с друг човек, позицията на тялото ни, разкрива от кого действително се интересуваме или дори проявяваме някаква симпатия към този човек.

Скръстени пред гърдите ръце говорят за несъгласие, това е един вид отбранителна позиция. Ако събеседника ви е заел тази поза имайте предвид, че най – вероятно не се чувства комфортно в разговора, който водите или темата не му е приятна.

Отворените длани винаги са добър знак. Показват, че събеседника ви е напълно искрен с вас. Когато обаче ръцете са скрити в джобовете, това е признак на двуличие, измамливост, вина или неискреност.

Когато при ръкуване или здрависване, събеседника ви постави другата си длан над вашата, това говори за добро отношение, но също изразява и надмощие, доминантност, превъзходство.

Потриването на една ръка в друга е знак за нетърпение, очакване на нещо. Търкането на очите, това е мнителност, недоверие.

Ако човекът, с който разговаряте е леко приведен към вас или главата му е наклонена на една страна, то той определено е заинтригуван. Подпирането на главата с две ръце говори за обратното – незаинтересованост, скука. Би могло обаче да е знак и за обезверяване и отчаяние.

Разбира се това са само част от сигналите, които подава тялото ни, но лично на мен ми се сториха най – интересни, надявам се и на вас. :) 

0

Коментари