Изберете тип на профила

Личен профил

Личните профили съдържат само най-основната информация за потребителя като име, град и скайп акаунт. По подразбиране профилът ви ще е видим само от приятелите ви, но по желание можете да го направите публичен

Юридическо лице (фирма)

Профилите на юридическите лица съдържат допълнителна информация като адрес, телефон, банкови сметки, дейност и други характерни данни. По подразбиране са публично достъпни