Крепостни войни

Вие сте могъщият крал на Червеното Царство и вашата амбиция е да се опълчите срещу останалите цветове и да им завладеете замъците. Колкото повече крепости владеете толкова повече войници можете да набирате и така да завладявате по-бързо противниците.

Информация

Всеки замък произвежда войници с определена скорост и има максимален капацитет. Червената лента под замъка показва колко войници са налични в момента и колко максимално може да има. Кликнете върху замък за да отворите панела за подобрения - всяко подобрение подобрява параметрите, но ви коства част от популацията. Завладяването на чужди замъци става като кликнете върху ваш и влачите мишката до желаната цел. Можете да нападате единствено замъци, които лежат в съседство до вашите или има чист път до тях. Сивите крепости са неутрални и не ви нападат. Тях също можете да ги завладявате и така да увеличавате популацията на войници. Можете да прехвърляте войници от един ваш замък в друг като използвате същата техника като за атакуване. Войниците сами намират най-краткият път между замъците и така имате възможността да атакувате от който ваш замък пожелаете без да е необходимо предварително да премествате войниците си.
  • Стратегически
  • Боеве/Дуели
Дата на добавяне: 2012-10-13 16:05:53 EEST
Играна (пъти): 2995