CrissCross

Във света на Criss Cross живеят само две същества. Никой не знае как се е започнало, но те от незапомнени времена не се разбират помежду си и воюват за нови територии. Преди много време двете същества живеели мирно и сговорно, но един ден едното от тях, наричащо себе си Различното, решило да се раздели на по-малки части и да превземе териториите на другото. Притиснато до границите на владенията си другото същество не губило много време, а също се разделило на по-малки части и така образувало армия с която да се защитава. От тогава единствено правилната стратегия и логическото мислене помагат на двете същества в борбата им за нови територии. 

Информация

Цел: Трябва да завладеете повече игрални полета от опонента си. С помощта на мишката избирате с кое от вашите същества да правите ход. Можете да изпълнявате 2 операции - местене и клониране. За да клонирате същество изберете квадратче в непосредствена близост до него и така ще имате две същества - едното на началната позиция и още едно на новата позиция. За да преместите същество изберете осветено квадратче извън зоната за клониране (т.е. квадратче, което е на минимум 1 квадрат разстояние от съществото). При преместване или клониране съществото ви завладява всички противници покрай новата му позиция. Нивото приключва когато един от двата противника не може да прави повече ходове.
  • Стратегически
  • Логически
  • Препоръчани
Дата на добавяне: 2012-03-12 16:24:29 EET
Играна (пъти): 1979
  • Рекорди